NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

General Director

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

CDO

NGUYỄN NGỌC BẢO THẠCH

CSO

NGUYỄN HÀ TIÊN

CBO

SỨC MẠNH TỪ VAMS

Chúng tôi tự hào khi được đồng hành với

Võ Khắc Diệp

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Danh Hoàng Anh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Quang Nhật

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Phan Thanh Vị

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trần Ngô Hữu Hoài

Trưởng Phòng Khai Thác

Nguyễn Thanh Dương

Trưởng Nhóm Kim Cương

Nguyễn Thị Trúc Phương

Trưởng KIOT Kinh Doanh

Võ Quang Công

Trưởng Nhóm Kim Cương

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

Trưởng Nhóm Kim Cương

Đinh Thị Tú Quyên

Trưởng Nhóm Kim Cương